Brandingleut April 2009

Adverteerders clubblad “Brandingleut”:
Kajak Centrum Arend Bloem,
Van Weeghel Surf & Ski Store,

Outdoor Valley, Kanoshop.nl
Euro-Subsidies,
Zwembad Aquamar
en
Zwalker Kanosport.
eXtra, extra news & info
Huisvesting: INHOUD eXtra PAGINA:
Voor het verenigingsjaar 2009 is de bestaande huisvesting beschikbaar.
  1. Reddingsdemo’s KRB en KNRM
  2. Zwembad trainingen 2008
  3. Foto’s Hemelvaart 2008
  4. Huisvesting
  5. KBT of Mini met sit-on-top?
  6. Reddingsoefening
  7. Int. Search and Rescue event
  8. Wegafsluiting
  9. Huisvesting
  10. Varen met harde wind
Nieuw KBT bestuur !
Bij de ALV op dinsdag 31 maart is er een nieuw bestuur gekozen. Lennart Bal is voorzitter geworden, Rob Turk is secretaris geworden en Hans Salet is penningmeester.
Menno neemt de redactie van de brandingleut over van Yvette.
Verdeling Bestuurstaken:
Alle bestuurstaken vallen onder verantwoordelijkheid van het gehele bestuur. Besluiten worden collegiaal genomen bij consensus of gewone meerderheid van stemmen; wanneer een stemming onbeslist eindigt, dan is de stem van de voorzitter bepalend. Een aantal bestuurstaken zijn statutair toegewezen aan een bepaald bestuurslid. Bestuursleden zijn handelingsbevoegd alleen indien ze samen handelen met andere bestuursleden (zie statuten).

Voorzitter:
Algemene gang van zaken; dagelijks bestuur; supervisie andere bestuursleden; externe contacten; eerste aanspreekpunt; vaststelling agenda bestuursvergadering; voortrekken nieuwe projecten; supervisie Brandingleut; contacten NKB en Gewest West; PR; statutair bepaalde zaken.

Secretaris:
Dagelijks bestuur; notuleren bestuursvergadering; medevaststelling agenda bestuursvergadering; eerste selectie post; postverzending; ledenadministratie en registratie stallingplaatsen; aanspreekpunt; contacten NKB; beheer archief; notuleren ALV; overige statutair bepaalde zaken.

Penningmeester:
Dagelijks bestuur; financieel beheer; bewaking begroting; inning contributies; inning inschrijfgelden; crediteuren/debiteuren beheer; dagelijkse financiële zaken; verzekeringen; financieel beheer materialen; overige statutair bepaalde taken.

Portefeuillehouder activiteiten:
Supervisie aanwezigheid leiding zwembad; coördinatie en registratie zwembadbezoek; Initiëren, voorbereiden en uitvoeren verenigingsactiviteiten en trainingen.

KBT of Mini met sit-on-top?
Paar foto’s van onze nieuwe sit-on tops 2de hands natuurlijk…
——– ——-
Reddingsdemonstraties
Zaterdag 2 augustus waren er weer de reddingsdemonstraties van de KRB/KNRM. Het KBT was daarbij met een stand aanwezig en heeft meegedaan aan een demonstratie met de boot van de KNRM. Potentiële leden konden we laten varen op de sit-on-tops.

* De documenten staan in .PDF formaat, om deze te kunnen lezen heb je het programma Acrobat Reader nodig.
Klik hier voor info en of installatie van gratis Adobe Reader.

Zwembadtraining:
We zitten nog tot en met dinsdag 24 maart 2009 in het zwembad.
Graag kano’s die in het zwembad liggen uiterlijk dinsdag 24 maart 2009 weer meenemen.
Dit jaar is de zwembadtraining op dinsdagavond verplaatst naar 21.00-22.30 uur.
Daarnaast zal er 5 keer een trainingsmogelijkheid zijn op zaterdagmiddag van 14.30-16.00 uur, de zaterdag is uitermate geschikt voor ouders met kinderen en degene die het op dinsdagavond niet redden.
De entree is voor leden 4,40 euro/persoon, voor introducés 5,40 euro/persoon (tarief 2008).
Hemelvaartweek 2008 in Lacanau Ocean:
►Foto’s Foto’s genomen door Hans Salet, klik hier! Uiteraard met dank aan Hans en JP !
Reddingsoefening bij Noordwijk (zaterdag 3 november)
Een tochtje van een groep kanovaarders liep gisteren geheel uit de hand. Een kanovaarder (KBT-er) van middelbare leeftijd kreeg hartproblemen, waarop twee kanoërs richting de wal gingen om hulp te halen. Door uitputting en onderkoeling konden deze op eigen krachten de wal niet meer bereiken.
De reddingboot Paul Johannes en de UNIMOG van Noordwijk werden gealarmeerd door het kustwacht centrum in Den Helder en na een zoektocht werd iedereen veilig aan wal gebracht.
Dit was het scenario van de oefening waarvoor de bemanning van Noordwijk zaterdag middag werd opgepiept.

International Search and Rescue Event ( zaterdag 4 augustus )
Iedere eerste zaterdag van augustus organiseert de Katwijkse Reddings Brigade (K.R.B.) haar jaarlijkse reddingsdemonstratie (SAR Katwijk). De KRB verzorgt in samenwerking met onder andere het Kano Branding Team “Katwijk”, de Kon. Marine, Kon. Luchtmacht, Kon. Ned. Redding Maatschappij, Korps Landelijke Politiediensten, brandweer Katwijk, Regionale Ambulancedienst Hollands-Midden een dagvullend programma verzorgen voor zowel jong als oud.

Wegafsluiting tot mei 2009
De Binnensluis is voor al het verkeer vanaf dinsdag 1 mei afgesloten, dit geldt ook voor fietsers en voetgangers. Deze afsluiting geldt voor een periode van twee jaar. De wegafsluiting is noodzakelijk voor de renovatie en uitbreiding van het boezemgemaal. Wegomleidingen zijn via verkeersborden aangegeven.


Varen met harde wind evenwijdig aan de kust, wel of niet doen?
Er staat een noordoosten wind kracht 5 en de golfhoogte is rond de 2 meter. Je hebt wel zin in deze stevige branding, maar ziet het niet zitten om iedere keer met je kano over het strand tegen de wind in te lopen omdat je zo snel af drijft. Zal je nu wel of niet de moeite nemen om naar het strand te gaan? Met behulp van onderstaande beschrijving en de voorspelde hoog-, laagwaters kan je voortaan zelf het antwoord op deze vraag geven.

De stroming op zee is afhankelijk van de getijdenbeweging. Om de stroomsnelheid en richting te bepalen op het moment dat je wilt varen heb je de volgende 2 tabellen nodig:
– De hoog-, en laagwater tabel die op de meteo pagina te vinden is;
– De onderstaande tabel met stroomsnelheid en richting afhankelijk van het tijdstip t.o.v. hoogwater.

In de hoog-, en laagwater tabel zoek je de volgende 2 gegevens op:
– Hoeveel uur is het tijdstip dat je wilt varen voor/na hoogwater?
– Hoeveel dagen is het voor/na springtij/doodtij? (Springtij en doodtij zijn ook te vinden op de meteo pagina).

Als je deze gegevens hebt kijk je in de onderstaande tabel om een idee te krijgen van de stroomrichting en snelheid op het moment dat je wilt varen.

Vaar tijdstip Te verwachten stroomsnelheid
[zeemijlen per uur]
Stroomrichting
Doodtij Springtij
6 uur voor hoogwater 0.7 1.1 NO
4 uur voor hoogwater 0.5 0.8 NO
2 uur voor hoogwater 0.1 0.1 ZW
Hoogwater 0.8 1.4 ZW
2 uur na hoogwater 0.6 0.9 ZW
4 uur na hoogwater 0.1 0.1 NO
6 uur na hoogwater 0.6 1.0 NO
Een voorbeeld:
Ik wil zondag 17 november in Katwijk gaan varen van 13.30 tot 15.00. De voorspelde wind is kracht 5 uit het noordoosten.
In de hoog-, laagwater tabel zie ik dat dit van ½ uur voor hoogwater tot 1 uur na hoogwater is.
Voor doodtij kan je dus een stroming van 0.6 tot 0.8 zeemijl per uur verwachten in vanuit zuidwestelijke richting. Voor springtij kan je 0.9 tot 1.4 zeemijl per uur verwachten.
Het is 3 dagen na doodtij en 6 dagen voor springtij, dus een maximale stroming van 0.9 zeemijl per uur is aannemelijk. Deze stroming zorgt dat je tegen de wind in geduwd wordt, dus wie weet valt het wel mee met het afdrijven.
Anke Cotteleer, referenties:
Hydrografisch Bureau, Waterstanden en Stromen langs de Nederlandse kust en aangrenzend gebied, HP 33, 1996
Hydrografisch Bureau, Stroomatlas, benedenrivieren en aanlopen: Hoek van Holland, Scheveningen, IJmuiden, Texel, Den Helder, HP 16, 1992
Laatste up-date: 05-04-2009

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.